Vad är Jåhkågaska tjiellde?

Vi är en fjällsameby belägna mitt i Jokkmokks kommun i norra Sverige. Tidigare kallades samebyn Jåkkåkaska, men vi valde att ta tillbaka den samiska stavningen som lyder Jåhkågaska tjiellde och betyder "samebyn mellan älvarna". Samebyns medlemmar bedriver vår verksamhet som en ekonomisk förening, och har även ett geografiskt område som vi bland annat nyttjar som betesland för medlemmarnas renar. Samebyn är i dagsläget mycket trängd av exploateringar och infrastruktur av olika slag.

Gállok? Gállak? Kallak?

Detta är olika benämningar på ett område mitt i vår samebys renbetesmarker, beläget mellan byarna Randijaur och Björkholmen i Jokkmokks kommun. Det är även namnet på den bearbetningskoncession för järnmalm som regeringen beviljat till bolaget Jokkmokk Iron Mines.

  • Vad har hänt?

    Samebyn har fört en 12 år lång kamp för att förhindra en gruvetablering i området. Medlemmarna har gemensamt finansierat motståndet mot den tilltänkta exploateringen, vilket skett i en lång rad yttranden till främst Bergsstaten. Den ekonomiska kostnaden, för bland annat juridisk hjälp, och den psykiska påfrestningen hos våra medlemmar, har varit mycket betungande under denna period. Regeringen beslutade nyligen, trots vårt motstånd, att godkänna bolagets ansökan om bearbetningskoncession. Parallellt med detta har samebyn även bedrivit ett motstånd mot otaliga andra intrång i naturen på våra betesland.

  • Vad sker härnäst?

    Samebyn anser att beslutet som regeringen fattat inte är grundat i folkrätt och inte tar hänsyn till den samiska befolkningen i området. En gruvetablering i Gállok skulle innebära ett ingrepp i naturen av ofattbara mått, vilket skulle föra med sig en lång, lång rad av mycket negativa konsekvenser för djur, natur, människor och inte minst den renskötsel som bedrivits i området sedan urminnes tider. Detta vore en stor sorg, och vi försöker göra det vi kan för att förhindra det.

    Samebyn avser att begära rättsprövning av regeringens beslut för att få ett stopp på den tilltänkta gruvetableringen. Parallellt med detta så bedriver vi även arbete med att hindra andra exploateringar och intrång i naturen. Detta betyder ett omfattande  juridiskt arbete, behov att anlita extern expertis, sakkunniga mm. vilket medför stora ekonomiska konsekvenser för våra medlemmar. Vi orkar inte längre att bära dessa kostnader själva, och vädjar därför om ditt stöd!

    För mer information om hur du kan hjälpa oss, se nedan.

Vi behöver ditt stöd! Snälla hjälp oss!

För att ha råd att fortsatt driva processen med att få stopp på exploateringarna på våra marker så behöver vi allmänhetens stöd. Om du liksom oss värnar om djur, orörd natur och den samiska kulturen i området så kan du hjälpa oss! 

Du donerar enkelt valfritt belopp nedan med antingen Swish, bankgiro eller internationell banköverföring. Alla donationer kommer oavkortat att gå till samebyns arbete mot exploateringarna. Detta innebär att pengarna bland annat kommer att gå till juridiskt stöd, anlitande av extern expertis och andra sakkunniga, löner, resor, logi, opinionsbildning och div. arrangemang mm. i vår kamp mot exploateringarna på våra marker. 

Om du inte kan stödja oss ekonomiskt så tar vi ändå tacksamt emot din hjälp med att sprida vårt budskap. Dela gärna länken till vår hemsida www.gallok.se till alla du känner och sprid det i sociala medier.

Tillsammans blir vi starka!

Donera med Swish

Skanna QR-koden ovan med din mobil eller Swisha till numret 123 487 36 91.

Märk insättningen DONATION

Donera med bankgiro

Samebyns bankgironummer är 443-3660.

Märk insättningen DONATION

Donera via internationell banköverföring

BIC: SWEDSESS
IBAN: SE40 8000 0826 4410 4000 6239

Märk insättningen DONATION


Har du frågor? Kontakta oss!


Namn E-post Meddelande Skicka in